Digitalització i projectes
d’enginyeria informàtica a mida

Desenvolupem solucions de programari a mida de cada procés

Més de 250 projectes, claus en mà, en 10 anys avalen la nostra trajectòria

Les principals línies de treball que oferim són:

Servei d’Enginyeria Informàtica propi: solucions tecnològiques desenvolupades a mida en funció dels requeriments i necessitats de cada client.

Servei d’Enginyeria Informàtica com a col·laboradors: treballem integrats com a col·laboradors o donant suport a la teva empresa per tal de desenvolupar les solucions informàtiques de forma conjunta.

Per optimitzar els nostres processos i per tenir una relació i un flux constant d’informació amb els nostres clients, treballem seguint la metodologia SCRUM. Així aconseguim uns resultats anticipats i hi ha una major capacitat de flexibilitat i adaptació.

A l’hora de desenvolupar programari i aplicacions per a diferents tipus de dispositius treballem amb els llenguatges C# i C++; utilitzant .NET, Xamarin per a plataformes Windows, Linux, iOS, Android.

Els clients que hem tingut al llarg de la nostra trajectòria avalen la qualitat dels nostres serveis i a més a més disposem dels següents reconeixements:

Acreditació de proveïdors tecnològic de l’agència Acció en desenvolupament tecnològic.

Hem treballat per: